PetroformaSviđa ti se? Javi ostalima!


Petroforma je čovekovom rukom napravljena šara ili oblik od stena postavljenih najčešće na ravnom tlu. U petroforme spadaju: inuksuk, uspravni monolit, dolmeni, medicinski točak (dovodi se u vezu sa izlaskom i zalaskom sunca, ravnodnevnicom), pustinjski zmaj (koristili su se u lovu na životinje na Srednjem istoku), u steni isklesana figura, ognjište (u obliku, kornjače, na primer, u kojem su paljene svete vatre), niz stena poređanih u određene, religiozne ili druge, svrhe. Najpoznatije petroforme pronađene su u Karnaku u Francuskoj, Naski u Peruu, u blizini Amensberija u Engleskoj (Stounhendž), Manitobi u Americi.
Petroforme podizane su u svete, medicinske, simboličke, religiozne, astronomske svrhe. Neke od njih predstavljale su putokaz, obeležje važnih mesta, druge su predstavljale kalendare – obeležavale su kratkodnevnicu, zalazak ili izlazak sunca, pojavljivanje ili poravnanje planeta ili zvezda itd.
Pojedine petroforme starije su od 3000 godina. Mogu se naći na većim visinama: na brdima, humkama (ponekad su humke podizane na ili u blizini starijih petroformi), grebenima... u blizini groblja, svetih mesta, zbog čega se često dovode u vezu sa mrtvima. U njihovoj blizini ostavljane su ponude, molile su se molitve, sprovodile inicijacije i dobijale vizije... Međutim, njihova stvarna i prvobitna namena nam, najverovatnije, nikada neće biti jasna.


Prevela i priredila
Tamara LujakSviđa ti se? Javi ostalima!

Pratite nas na Fejsbuku

Ne propustite ni jedan tekst!

Pretplatite se besplatno na nedeljni pregled tekstova objavljenih na HC-u. Svakog ponedeljka u vašem e-sandučetu.